ตากะยายพากันเที่ยว - แนวทางการประกอบ power box DIY สำหรับการแคมป์ปิ้ง
 
 

ค้นหาในเว็บไซต์

การประกอบ power box DIY สำหรับการแคมป์ปิ้ง สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เลือกอุปกรณ์

อุปกรณ์หลักๆ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบ power box สำหรับการแคมป์ปิ้ง มีดังนี้

 • กล่องใส่อุปกรณ์: ควรเป็นกล่องพลาสติกหรือกล่องโลหะกันน้ำและกันฝุ่น
 • แบตเตอรี่: ควรเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ ที่มีความจุเพียงพอต่อการใช้งาน
 • อินเวอร์เตอร์: ใช้ในการแปลงไฟจากแบตเตอรี่เป็นไฟ 220 โวลต์
 • อุปกรณ์ชาร์จไฟ: ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่
 • สายไฟ: ใช้ในการต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
 1. ติดตั้งอุปกรณ์

หลังจากเลือกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด

 • ติดตั้งแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ควรติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร
 • ติดตั้งอินเวอร์เตอร์: อินเวอร์เตอร์ควรติดตั้งในตำแหน่งที่ระบายความร้อนได้ดี
 • ติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟ: อุปกรณ์ชาร์จไฟควรติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน
 • ติดตั้งสายไฟ: สายไฟควรติดตั้งให้เรียบร้อยและปลอดภัย
 1. ทดสอบการใช้งาน

หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดสอบการใช้งาน power box โดยทดลองชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ และจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน

หากการทดสอบการใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น ก็ถือว่า power box ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว

ต่อไปนี้เป็นแนวทางเพิ่มเติมในการประกอบ power box สำหรับการแคมป์ปิ้ง

 • เลือกแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยพิจารณาจากจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานและระยะเวลาที่ต้องการใช้
 • เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟเพียงพอต่อการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน
 • เลือกอุปกรณ์ชาร์จไฟที่รองรับแบตเตอรี่ชนิดที่ใช้
 • ติดตั้งสายไฟให้เรียบร้อยและปลอดภัย เพื่อป้องกันการลัดวงจร
 • ทดสอบการใช้งาน power box ก่อนใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้กับ power box ได้ตามความต้องการ เช่น

 • แผงโซล่าเซลล์: ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่โดยพลังงานแสงอาทิตย์
 • ไฟ LED: ใช้ในการส่องสว่างในเวลากลางคืน
 • ปลั๊กไฟ: ใช้ในการต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับ power box

อุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะช่วยให้ power box ของคุณใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

เรื่องน่ารู้