ตากะยายพากันเที่ยว - วันท่องเที่ยวโลก 27 กันยายน 2566

ค้นหาในเว็บไซต์

วันท่องเที่ยวโลก 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2566 ธีมของปีนี้คือ - Tourism and Green Investment- "การท่องเที่ยวและการลงทุนสีเขียว" 

 

 

องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้เลือกธีมนี้เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนในการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนคือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของกิจกรรมการท่องเที่ยว การลงทุนในการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเติบโตและเจริญรุ่งเรืองในระยะยาว

มีวิธีลงทุนในการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหลายวิธี ตัวอย่างเช่น รัฐบาลสามารถลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ธุรกิจสามารถลงทุนในโรงแรมและร้านอาหารที่ประหยัดพลังงาน และปฏิบัติการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เช่น การจัดการของเสียและอนุรักษ์น้ำ นักท่องเที่ยวยังสามารถลงทุนในการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ โดยเลือกพักในโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับประทานอาหารในร้านอาหารท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ในวันท่องเที่ยวโลก 2023 UNWTO เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมตัวกันเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนด้านการท่องเที่ยวใหม่ กลยุทธ์นี้ควรมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดการลงทุนในโครงการและธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นี่คือแนวคิดบางประการในการเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก 2023:

 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและวิธีที่คุณสามารถสนับสนุนได้
 • เลือกเดินทางอย่างยั่งยืนในวันหยุดครั้งต่อไปของคุณ
 • สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชนของคุณ
 • แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนบนโซเชียลมีเดียกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ
 • เข้าร่วมงานวันท่องเที่ยวโลกในชุมชนของคุณหรือทางออนไลน์

เราทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างให้กับอนาคตของการท่องเที่ยวได้

สำหรับแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า
 • จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้พลังงานอย่างประหยัด
 • สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ด้านสังคม

 • ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น
 • ส่งเสริมความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น

ด้านเศรษฐกิจ

 • กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
 • สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

ตัวอย่างแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ได้แก่

 • การเลือกที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรมที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ใช้พลังงานอย่างประหยัด และจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลือกรับประทานอาหารจากแหล่งท้องถิ่น
 • เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การเดินป่า ขี่จักรยาน และล่องแก่ง
 • เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น
 • สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดเล็กและขนาดกลางในท้องถิ่น
 • มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นแนวทางการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่างครบถ้วน การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและยั่งยืนในระยะยาว