ตากะยายพากันเที่ยว - การเตรียมตัวออกทริปกางเต็นท์ในฤดูฝน
 
 

ค้นหาในเว็บไซต์

ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติงดงาม อากาศเย็นสบาย และคนไม่แออัดเหมือนช่วงฤดูร้อน จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การออกทริปกางเต็นท์ แต่การกางเต็นท์ในฤดูฝนก็มีความท้าทายมากกว่าฤดูอื่น ๆ เล็กน้อย การเตรียมตัวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนี้

  1. ตรวจสอบสภาพอากาศ ก่อนที่จะออกเดินทางทุกครั้ง ควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม หากมีฝนตก ควรเลือกพื้นที่กางเต็นท์ที่ปลอดภัย เช่น ไม่กางเต็นท์ใต้ต้นไม้ที่แห้งตาย เพราะอาจหักโค่นลงมาได้ หรือกางเต็นท์ในบริเวณที่น้ำท่วมขัง เพราะอาจเกิดอันตรายได้

  2. เลือกเต็นท์ที่เหมาะสม เต็นท์สำหรับกางเต็นท์ในฤดูฝนควรมีคุณสมบัติกันน้ำได้ 100% เพื่อป้องกันน้ำฝนซึมเข้ามาภายในเต็นท์ และควรมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับคนและสัมภาระได้

  3. เตรียมอุปกรณ์กันฝน อุปกรณ์กันฝนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกางเต็นท์ในฤดูฝน เช่น เสื้อกันฝน หมวกกันฝน ร่ม ถุงเท้ากันน้ำ รองเท้าบูทกันน้ำ เป็นต้น

  4. เตรียมอาหารและน้ำดื่มที่ทนทานต่อความชื้น อาหารและน้ำดื่มที่เตรียมไปควรเป็นอาหารที่ทนทานต่อความชื้น เช่น อาหารสำเร็จรูป ผลไม้แห้ง ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น

  5. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ก่อนออกเดินทาง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจได้รับความเสียหายจากความชื้น

  6. เตรียมสติและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น กางเต็นท์ในฤดูฝนมีโอกาสเกิดอันตรายได้มากกว่าฤดูอื่น ๆ เช่น ฟ้าผ่า น้ำป่าไหลหลาก ดังนั้น จึงควรเตรียมสติและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากการเตรียมตัวตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว การเตรียมตัวทางจิตใจก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะกางเต็นท์ในฤดูฝนอาจต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เป็นต้น ดังนั้น ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ทริปกางเต็นท์ในฤดูฝนเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย