ตากะยายพากันเที่ยว - การเลือก ใช้ power box สำหรับการแคมป์ปิ้ง 3 วัน

ค้นหาในเว็บไซต์

การเลือก power box สำหรับใช้ในการออกไปแคมป์ปิ้ง 3 วัน  มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาดังนี้

 

  • ความจุ หน่วยวัดเป็น Wh (วัตต์ชั่วโมง) โดยปกติแล้ว power box สำหรับการแคมป์ปิ้งจะมีให้เลือกตั้งแต่ 100 Wh ไปจนถึง 1,000 Wh สำหรับการใช้งาน 3 วัน แนะนำให้เลือก power box ที่มีกำลังไฟอย่างน้อย 500 Wh เพื่อเพียงพอสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป หลอดไฟ LED กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

  • พอร์ตเอาต์พุต ตรวจสอบว่า power box นั้นมีพอร์ตเอาต์พุตที่ตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุณต้องการใช้หรือไม่ โดยปกติแล้ว power box จะมีพอร์ตเอาต์พุตหลักเป็น AC 110V/220V สำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป พัดลม ทีวี เป็นต้น นอกจากนี้อาจยังมีพอร์ตเอาต์พุต USB-A และ USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น

  • เทคโนโลยีการชาร์จ ตรวจสอบว่า power box นั้นรองรับเทคโนโลยีการชาร์จแบบใดบ้าง โดยปกติแล้ว power box จะสามารถชาร์จไฟได้ 2 วิธี คือ ชาร์จไฟจากกระแสไฟบ้าน และชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยหากต้องการชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ แนะนำให้เลือก power box ที่สามารถชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างรวดเร็ว

  • น้ำหนักและขนาด พิจารณาน้ำหนักและขนาดของ power box เพื่อให้สะดวกในการพกพาไปแคมป์ปิ้ง

  • ราคา power box มีราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาท สามารถเลือก power box ที่มีราคาเหมาะสมกับงบประมาณ

ตัวอย่าง power box ที่เหมาะสำหรับการแคมป์ปิ้ง 3 วัน ได้แก่

 

  • Bluetti AC60 Power Station บูททิ AC60 403Wh/600W. ราคาประมาณ 20,000 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://shope.ee/6Uvzf0aaKU

 

  • EcoFlow River 2 Max ราคาประมาณ 21,501บาท สั่งซื้อได้ที่ https://shope.ee/VembVZ7ya

 

ทั้งนี้ การเลือก power box ที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากความต้องการใช้งานและงบประมาณเป็นหลัก