ตากะยายพากันเที่ยว - อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง
 
 

ค้นหาในเว็บไซต์

สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ป่าเขา ผืนน้ำ  ท้องฟ้า นอนนับดาว เหมาะกับการแค้มปิ้ง กางเต้นท์ หรือจะนอนบนแพ 

ก็มีให้บริการ เป็นสถานที่สวยงามตามธรรมชาติเป็นการร่วมมือของคนในชุมชนช่วยกันดูแลพื้นป่าและเปิดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาพบกับความสงบและธรรมชาติที่สวยงาม

 

หุบเขาวงคือ สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ป่าเขา ผืนน้ำ  ท้องฟ้า นอนนับดาว เหมาะกับการแค้มปิ้ง กางเต้นท์ หรือจะนอนบนแพ ก็มีให้บริการ เป็นสถานที่สวยงามตามธรรมชาติ เป็นการร่วมมือของคนในชุมชนช่วยกันดูแลพื้นป่าและเปิดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาพบกับความสงบและธรรมชาติที่สวยงาม

ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้ “หุบเขาวง”กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักเดินทางเข้ามามากขึ้น จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” โดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเดินทาง

 

รายละเอียดที่พักและการเข้าเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

 • แพใหญ่ หลังละ 2,000 บาท (ไม่รวมอาหาร)
 • แพเล็ก หลังละ 400 บาท (ไม่รวมอาหาร)
 • เต็นท์ของอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง หลังละ 150 บาท (ไม่รวมอาหาร)
 • เต็นท์ที่นำมาเอง หลังละ 100 บาท (ไม่รวมอาหาร)
 • ราคาอาหารท่านละ 200 บาท/2มื้อ เย็น,เช้า
 • ราคาเข้าชมอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง
  – รถยนต์ คันละ 20 บาท
  – รถจักรยานยนต์ คันละ 10 บาท
 • สามารถประกอบอาหารได้แต่ต้องไม่ทำให้สถานที่เสียหาย
 • ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 21.00 น
 • สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เช้า-ออกภายใน 6 โมงเย็น (สำหรับผู้ที่ไม่ค้างคืน)